Missie

  • Administrasie en Koordinering van seminare en vrou kampe (Wanda Group)
  • Om my "getuienis" te deel.
  • God gefokus, Christus gesentreerd, onder leiding van die Heilige Gees.
  • Werk in gehoorsaamheid en totale afhanklikheid van God, deur gebed en Sy Woord as riglyn.
  • Om "accountable" gehou te word, om binne God se visie, plan en droom ten alle tye op te tree.

Waardes

  • Gehoorsaamheid
  • Diensbare Hart
  • Menswaardigheid
  • Opregtheid
  • Integriteit
7 Kruike | All Rights Reserved - 2015