"Die Gebreekte Kleipot"

Getuienis:


Die "gebreekte kleipot" is simbolies van my eie lewe. 'n Pad van gebrokenheid tot heelword, wat ek saam God moes stap. Na die selfmoord van my swaer, le my lewe in duisende skerwe, maar God kom tel my op, daar waar ek stukkend le.

Deur Sy Woord, liedere, gebeure, mense en kleipotte, kom breek God Sy hart en plan vir my lewe oop. Kom genees Hy, soos Hy belowe het. Hy kom gee ook vir my 2 Kor 4: 7-9.

"7 Kruike" is daarom n bediening waar ek Wanda Group seminare en vroue kampe administreer en koordineer, asook my getuienis deel. Kom word stil by Jesus se voete, sit jou hand in Syne en vertrou Hom alleen met jou uitdagings, genesing en lewenspad vorentoe.


(2 Kor 4: 7-9)

Al is God by my is ek maar net ‘n doodgewone mens.
Ek is soos ‘n breekbare kleipot.
Die lewe stamp my ook maar goed rond.
Tog dra ek ‘n baie waardevolle skat hier binne in my rond.
Daarom moet julle weet dat die groot krag van God wat deur my werk glad nie uit myself kom nie.
Inteendeel, ek kry dikwels swaar maar is nooit moedeloos nie.
Ek weet nie presies elke dag wat ek moet doen nie, tog is ek nooit radeloos nie. Ek word vervolg, maar ek weet God los my nooit alleen nie.
Ek word onderstebo geloop, maar ek staan elke keer weer op.
7 Kruike | All Rights Reserved - 2015